การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559
(OTOP Product Champion: OPC)
ประเภทอาหาร (ผัก ผลไม้แปรรูป ข้าว และธัญพืชแปรรูป)
       ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ประเภทอาหาร (ผัก ผลไม้แปรรูป ข้าว และธัญพืชแปรรูป) ระหว่างวันที่ 17-26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
 
Back to content | Back to main menu