หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

       ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีหน่วยงานภายใน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย


1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
  
(Department of Mathematics - MA)


2. ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
  (Department of Industrial Chemistry - IC)


  (Department of Biotechnology - BT)


  (Department of Agro-Industrial, Food and Environmental Technology - AFET)


  (Department of Industrial Physics and Medical instrumentation - IMI)


  (Department of Computer and Information Science - CS)


  (Department of Applied Statistics - AS)


8. สำนักงานคณบดี
  (Dean Office - DO)
 
Back to content | Back to main menu