ติดต่อ: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

ติดต่อ: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800

โทรศัพท์/แฟกซ์:
โทร. +66 2 555-2000  ต่อ 4213, 4214
แฟกซ์ +66 2 587-8259
Google Map
 
Back to content | Back to main menu