แสดงความยินดี - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์
ที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย
ในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนสาขาการประกันภัย
และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30-13.30 น.
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

 
Back to content | Back to main menu