แสดงความยินดี - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล
อาจารย์ประจำภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับทุน Fulbright 2016 เพื่อทำวิจัยเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 59 - 31 พ.ค. 60
ณ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

 
Back to content | Back to main menu