แสดงความยินดี - Applied Science@KMUTNB

Go to content

Main menu:

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มจพ.
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ สอวน. ศิลปากร
โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ฯ มจพ.เข้าร่วมแข่งขัน
6 คน และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นายพศิณ อินทรขาว
(2) นายจีรเมธ กล่อมสิงห์
(3) นางสาวพรรณทิกา เพ็ชร์อินทร์

 
Back to content | Back to main menu