ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 TCAS 1 รอบ 2 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง (SIT)

        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่โควตาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2565 TCAS 1 รอบ 2 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง (SIT) โดยรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที 25 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและวิธีการรับสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมานี้ 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสาขาวิชา คลิ๊กที่ http://sci.kmutnb.ac.th/content/view/870 หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4402, 4403, 4404 (ในวันและเวลาราชการ)

24 ธันวาคม 2564