ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 18

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

อ่าน 457 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  ครั้งที่ 18 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายชื่อและรายละเอียดจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้