ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2564

อ่าน 656 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 พฤษภาคม 2564

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุน ปฏิบัติตามขั้นตอนท้ายประกาศได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้