คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

อ่าน 401 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤศจิกายน 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับตามประกาศการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

        - โควตาเรียนดี ม.6 

        - โควตาเรียนดี ปวช. 

        - โควตาเรียนดี ปวส. 

        - โควตาโอลิมปิกวิชาการ

        - โควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

        - โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

        - โควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากข่าวประกาศนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทร. 02-555-2000 ต่อ 4218, 4219, 4220