เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 3  ปี 4 และ ปีตกค้าง ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 3 ปี 4 และ ปีตกค้าง ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2563

อ่าน 1,514 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
29 กันยายน 2563
  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบ TOEIC (รุ่นที่ 9) ปีงบประมาณ 2564
เฉพาะนักศึกษาชั้นปี 3 , ปี 4 และ ปีตกค้าง ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม จนถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. (หยุดพักเวลา 12.00-13.00 น.) ที่ห้องงานวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.