รับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 586 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 กันยายน 2563

  ประกาศเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่องทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีความประสงค์จะสมัครเพื่อขอรับทุนขอให้ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ PDF และส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หน่วยทุนการศึกษา ห้องกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ดาวน์โหลด