ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ประกวดคลิปวีดีโอ โครงการจัดการเศษโละอย่างยั่งยืน

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ประกวดคลิปวีดีโอ โครงการจัดการเศษโละอย่างยั่งยืน

อ่าน 477 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 กรกฎาคม 2563

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อเรื่อง โครงการจัดการเศษโละอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด รีไซเคิลเศษโลหะอย่างไรให้ห่างไกล U-POPs ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดกติกาการประกวดได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563