งาน Science Exhibition and Co-Op Day 2020

งาน Science Exhibition and Co-Op Day 2020

อ่าน 817 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 กุมภาพันธ์ 2563

- กำหนดการจัดงาน Science Exhibition & Co-Op Day 2020

และการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 (CLICK HERE)

- แผนผังการจัดงาน (CLICK HERE)

- โปสเตอร์ผลงานต่างๆ (CLICK HERE)