คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ OPEN HOUSE 2020

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ OPEN HOUSE 2020

อ่าน 674 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 มกราคม 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ OPEN HOUSE 2020 ภายใต้งาน เทคโนฯ นิทรรศ KMUTNB OPEN HOUSE 2020 ในระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดยนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมกิจกรรมบูธแนะนำหลักสูตรหลากหลายสาขา
กิจกรรม Work shop และการสาธิตนวัตกรรมของคณะ ทั้งนี้ สามารถดูกำหนดการจัดกิจกรรมของคณะได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมานี้