ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (4 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 162 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 ธันวาคม 2562