ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

อ่าน 907 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ธันวาคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวันที่ 28 มกราคม 2563

รายละเอียดการแข่งขัน http://shorturl.at/btwBM (คลิ๊ก)
เว็บไซต์ ลงทะเบียน http://shorturl.at/hqyC9(คลิ๊ก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 4211