นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ สอวน. ศิลปากร

นักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ สอวน. ศิลปากร

อ่าน 406 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มจพ. ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก ระดับชาติครั้งที่ 13 ณ ศูนย์ สอวน. ศิลปากร โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ฯ มจพ.เข้าร่วมแข่งขัน 6 คน และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3 คน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายพศิณ อินทรขาว
  2. นายจีรเมธ กล่อมสิงห์
  3. นางสาวพรรณทิกา เพ็ชร์อินทร์