บริษัทคลัสเตอร์คิท จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Hadoop Bootcamp เพื่อถ่ายทอดความรู้ในเทคโนโลยี

บริษัทคลัสเตอร์คิท จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Hadoop Bootcamp เพื่อถ่ายทอดความรู้ในเทคโนโลยี

อ่าน 656 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
23 สิงหาคม 2559