สรุปกิจกรรมและประมวลภาพโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาคณิตศาสตร์