ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

ประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี

อ่าน 6,621 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
21 ตุลาคม 2562

        ตามที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ  เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จึงแจ้งประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์เอกสาร PDF ซึ่งเป็นประกาศของทางมหาวิทยาลัยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน