ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3

อ่าน 1,409 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 สิงหาคม 2562

    มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3  ในระหว่างวันที่ 9 -11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2GDXlcb

ดาวน์โหลด
2.053 MB 449