คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่ บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่าน 329 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 กรกฎาคม 2562
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณาจารย์ ได้ตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่เข้าปฏิงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และหารือร่วมกับพี่เลี้ยงนักศึกษาซึ่งเป็นหัวหน้าแต่ละส่วนงานของบริษัท ได้เสนอแนะประเด็นหัวข้อการทำโครงการสหกิจศึกษาร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงการทำงานมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี