คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วางพวงมาลาทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วางพวงมาลาทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ.

อ่าน 318 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 กุมภาพันธ์ 2562

        รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาทวาปูชนียาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ DipL Ing Kart Stützle เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 60 ปี นอกจากนี้ในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ บริเวณหน้าอาคารTGGS