คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

อ่าน 391 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 มกราคม 2562

        วันที่ 25 มกราคม 2562 รศ.ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าพบ นางทรายทอง ตรีสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  เพื่อหารือเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน และแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร