ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส และ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส และ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 1,333 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน โครงการโควตาเรียนดี ม.6/ ปวช./ ปวส และ โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีดังต่อไปนี้

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2562(คลิ๊กที่นี่)

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562(คลิ๊กที่นี่)

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562(คลิ๊กที่นี่)

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเสริมทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิ๊กที่นี่)