ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT–Nestlé Quiz Bowl 2019

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT–Nestlé Quiz Bowl 2019

อ่าน 179 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 ธันวาคม 2561

    ขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหาร เกษตร ศึกษาในระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT–Nestlé Quiz Bowl 2019 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เนสเล่ห์ (ไทย) จำกัด ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 02-9428527 หรือ อีเมล์ admin@fostat.org ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารการรับสมัครFostst-Nestle2019 จากข่าวการประชาสัมพันธ์นี้ด้วย

ดาวน์โหลด