ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สิ้นสุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

อ่าน 513 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

                        คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้


                                                  ตำแหน่งที่ต้องการสรรหา

                                                  1. ประธานกรรมการ                                                             1 ตำแหน่ง

                                                  2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ                          1 ตำแหน่ง

                                                  3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน                                    1 ตำแหน่ง

                                                  4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้                                        1 ตำแหน่ง

                                                  5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        1ตำแหน่ง

                                                  6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม                         1 ตำแหน่ง

                            บุคคลที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร>>>(คลิ๊ก)