นางนพมาศคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลงานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง ประจำปี 2561

นางนพมาศคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลงานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง ประจำปี 2561

อ่าน 388 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤศจิกายน 2561

        เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสวนปาล์ม มจพ. ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง ประจำปี 2561 และการประกวดนางนพมาศ โดยมีสาวงามตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการตัดสินจากคณะกรรมการ การประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงฯ มีดังนี้

        ประเภทบุคลากร

            นางสาวกานต์ปพัฒ พิชยชนานันท์            บุคลากรตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร    ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (BT)

            ได้เข้ารอบสาวงาม 6 คนสุดท้าย

        ประเภทนักศึกษา

            นางสาวภาวินี สุขสุชีพ                            นักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ภาควิชาสถิติประยุกต์ (AS)

            ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลนักศึกษาขวัญใจ มจพ.

        ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชม บุคลากรและนักศึกษา ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ตลอดจนภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกด้วย