ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

อ่าน 234 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 พฤศจิกายน 2561

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอใน โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561  โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานได้ทาง https://www.nrct.go.th