ประมวลภาพและสรุปกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2561