ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในงาน "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3"

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในงาน "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3"

อ่าน 216 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 ตุลาคม 2561

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน "ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3" The 3rd Burirum Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2019 (BRICC Festival) ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ระดับอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน BRICC Festival และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและกติการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลดเอกสารบนข่าวประชาสัมพันธ์นี้