บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกงาน

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการฝึกงาน

อ่าน 857 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 ตุลาคม 2561