คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"  ณ กระทรวงวิทย์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ณ กระทรวงวิทย์ฯ

อ่าน 305 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 ตุลาคม 2561

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ บุคลากร ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรุงเทพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2561