คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

อ่าน 348 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 ตุลาคม 2561

    ช่วงเช้าวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี และเวียนมาบรรจบครบ 214 ปี สำหรับกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”