กำหนดการฝึกซ้อมย่อยแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

อ่าน 421 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 กันยายน 2561

       สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ทุกคณะ เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยตามกำหนดการที่แนบไฟล์ ดังนี้