ขอเชิญผู้สนใจและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานนัดพบแหล่งงาน มจพ. ครั้งที่ 25

ขอเชิญผู้สนใจและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานนัดพบแหล่งงาน มจพ. ครั้งที่ 25

อ่าน 111 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดงานนัดพบแหล่งงาน มจพ. ครั้งที่25 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ทั้งนี้ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถดูรายชื่อบริษัทและบูท>>>(คลิ๊ก)