ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และกำหนดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน

อ่าน 465 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กันยายน 2561