คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

อ่าน 325 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 สิงหาคม 2561

        เช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และทีมผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร