ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "ขออนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ 2561"

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "ขออนุญาตให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการพิธีถวายบังคมพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ 2561"

อ่าน 825 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 สิงหาคม 2561