ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (3 ปี) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (3 ปี) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่าน 400 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลด
138 KB 320