พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018 (14th TOI)

พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018 (14th TOI)

อ่าน 621 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มิถุนายน 2561

            วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. เป็นประธานในพิธี จุดพลุเปิดงานการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018 (14th TOI) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ คณะกรรมการ และ นักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ภายในงานมีพิธีเชิญธงประจำศูนย์ สอวน. พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และผู้บริหารที่เป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันฯ ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์และนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ทั้งหมด การจัดงานในครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. ต่างๆ จำนวน 13 ศูนย์ 15 ทีม รวมนักเรียนทั้งหมด จำนวน 94 คน และผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 305 คน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่

เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14