ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT/PAT) โครงการปกติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง 29 จังหวัด (ใช้คะแนน GAT/PAT) โครงการปกติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่าน 350 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 พฤษภาคม 2561