ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561

อ่าน 438 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 พฤษภาคม 2561