นักศึกษา 3 ทีมของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผ่านการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ Startup Thailand League

นักศึกษา 3 ทีมของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผ่านการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ Startup Thailand League

อ่าน 619 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 เมษายน 2561

        ทีมจาก คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้เข้าร่วมประกวด Startup Thailand League เพื่อนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ  ผลปรากฏว่า นักศึกษา 3 ทีมของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผ่านการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ ประกอบไปด้วย


       1. ทีม มัดมือชก ผลิตภัณฑ์ Gel Ball สมุนไพรสำหรับการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ
       สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
       นางสาวอุษราพรรณ พิธานธนกุล
       นางสาวอุบลพันธ์  รอดสุวรรณ์
       นายศิรวิ​ชญ์​ เชื้อ​ช​มสุข​
       นายสุทธิพงษ์ พงษ์วร   

       2. ทีม Energy care ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับนักกีฬา
       สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
       นางสาว อาทิมา ลือยศ
       นางสาว ชญาณี บุญทัน
       นายวิริยะ เจริญโชคพาณิชย์
       นายปรัชญา ม่วงรอด
       นางสาวธนพร เอมฤกษ์

       3. ทีม QuickAlert อุปกรณ์แจ้งพิกัดที่เกิดอุบัติเหตุ
       สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
       นางสาวจีรณา​ จันทร์สีขาว              
       นายธีรภัทร์​  อนุภาพันธุ์​
       นางสาวนิษฐา ​ทรายแก้ว​
       นายณัฐภัทร​  หงษ์อําไพ      
       นายโอภาส  โกกะพันธุ์       ​
       นางสาววาชินี​  สุขอินทร์​
       นายธนพจน์​  ญาสมุทร​

        การจัดกิจกรรม Startup Thailand League ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 ณ อาคารเคเอ็กซ์ (KX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี