คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

อ่าน 756 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
2 เมษายน 2561

      วันที่ 29 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นตัวแทนมอบเงินและสิ่งของอุปโภค บริโภค บริจาคให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งมูลนิธิฯรับอุปการะเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิด จนถึงอายุไม่เกิน 6 ปีจากครอบครัวที่ไม่สามารถดูแลเด็กได้ มีเหตุผลหลากหลายประการที่ผู้ปกครองนำเด็กมามอบให้มูลนิธิฯ  สำหรับท่านที่สนใจจะบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คลิ๊กที่นี่