สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558

อ่าน 271 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560