ประกาศการกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษา 2561

ประกาศการกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษา 2561

อ่าน 5,116 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มีนาคม 2561

               กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมฯ ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยผู้ประสงค์กู้ยืมเงินจะต้องทำ โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ตามเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด จึงจะได้รับสิทธิ์การกู้ยืมในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่สนใจ อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการคลิ๊กที่นี่