พิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Rajavithi Service Hacking ภายใต้หัวข้อ “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ”

พิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Rajavithi Service Hacking ภายใต้หัวข้อ “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ”

อ่าน 907 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 กุมภาพันธ์ 2561
            ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ให้เกียรติกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Rajavithi Service Hacking ภายใต้หัวข้อ “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี ให้นักศึกษาสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวน 140 คน ร่วมกันบูรณาการความรู้ที่ได้จาก   การเรียนรู้ในสถาบันทางการศึกษาเพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาภายในโรงพยาบาลแสวงหาโอกาสในการสร้างธุรกิจทางด้าน Health Tech Startup ซึ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0 เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ