สรุปผลการประกวดโปสเตอร์ในงาน วันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561

สรุปผลการประกวดโปสเตอร์ในงาน วันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561

อ่าน 612 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 กุมภาพันธ์ 2561

          คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงานวันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2561 (Science's CoOP Day 2018) ครั้งที่ 3 มีผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมจัดแสดง รวมทั้งสิ้น 90 ผลงาน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีจำนวน 18 ผลงาน แบ่งตามประเภทของผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านนวัตกรรม  โดยในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร ผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และการจัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง สหกิจศึกษากับการพัฒนาประเทศ โดย คุณเฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ อาจารย์ธีราทร ซนีเย็ง รองผู้อำนวยการสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน เป็นวิทยากรบรรยาย และการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์สหกิจศึกษาระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง นอกจากนี้ มีบูธสถานประกอบการที่เข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอีกด้วย และในปีนี้ ผลงานโปสเตอร์สหกิจศึกษาที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล มีดังนี้ (อยู่ในไฟล์แนบ)ดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่